Just another WordPress.com site

บัตรประชาชนตลอดชีพ

วันก่อนมีธุระต้องไปแจ้งย้ายลูกชายที่เกิดใหม่จากทะเบียนบ้านกลางเข้าสู่บ้านตนเอง จึงได้เดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอพอไปถึงก็ตรงเข้าไปที่ประชาสัมพันธ์ซึ่งตอนแรกก็นึกว่าต้องไปรับบัตรคิวก่อน ปรากฎว่าถูกเจ้าหน้าที่ถามขึ้นมาก่อนว่ามาทำอะไร ก็เลยบอกไปว่ามาย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านตัวเอง จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงขอเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ

  • ใบแจ้งย้าย
  • สูติบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง
  • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ถึงได้ออกบัตรคิวให้ ในระหว่างที่นั่งรอคิวอยู่นั้นก็ได้ยินคนรอบข้างคุยเล่นกันเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนว่ามันมีวันหมดอายุยุ่งยากต้องมาทำบัตรใหม่ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าใจว่ารู้จักกันก็เลยพูดทีเล่นทีจริงว่าต้องการแบบตลอดชีพไหมล่ะ จะทำให้แต่ต้องอายุ 60 ปีขึ้นไปนะ

ตอนแรกนึึกว่าเป็นเรื่องพูดเล่นแต่ปรากฎว่าพอมาสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตแล้วก็พบว่าสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบตลอดชีพได้จริง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s