Just another WordPress.com site

การถ่ายภาพตอนกลางคืนระยะไกล

ทดลองโดยการถ่ายภาพจากชั้นที่ 3 ของตึกเวลาประมาณก่อน 2 ทุ่มโดยตั้งเป็นโหมด Auto และ SR จะได้ค่าออกมาดังนี้คือ

ภาพโหมด Auto

ภาพโหมด SR

 

ค่าความไวแสง Auto 800, ความเร็วชัตเตอร์ 1/13, 1/5 ก็เลยเลือกเป็นโหมด S เพื่อตั้งค่าเร็วชัตเตอร์ให้อยู่กึ่งกลางที่ 1/10 ได้ภาพออกมาเป็นที่น่าพอใจ ผลที่ได้คือบรรยากาศโดยรอบมืดในระดับที่กำลังพอดี ในขณะที่คนหรือสิ่งของที่อยู่ตรงกลางก็สว่างพอที่จะมองเห็นอิริยาบถการเคลื่อนไหว น่าจะลงตัวพอดี

Night time, Shutter speed 1/10

 

เห็นคนกำลังเดินได้ขัดแต่ก็ยังมองคนงานที่กำลังก่อสร้างได้ไม่ชัดนัก จึงลองปรับความเร็วชัตเตอร์ไปเป็น 1/2 ผลปรากฎว่าความสว่างก็เผยให้เห็นจำนวนคนงานที่กำลังก่อสร้าง

Night time, Shutter speed 1/2

 

จากนั้นก็ทดสอบปรับความเร็วชัตเตอร์ไปเป็น 1.0 เพื่อดูว่าภาพจะออกมาอย่างไร จึงทำให้รู้ว่าบรรยากาศโดยรวมจะสว่างขึ้น ทำให้ได้อารมณ์ไปอีกแบบ นอกจากนั้นป้ายชื่อซอยก็มีความชัดมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับภาพอื่น

Night time, Shutter speed 1.0

 

สรุปแล้วคือความเร็วชัตเตอร์แต่ละค่าก็จะให้รายละเอียดที่ต่างกันคือ

1. 1/10 เน้นบรรยากาศตอนกลางคืน

2. 1/2 เน้นตัวบุคคลในภาพ

3. 1.0 เน้นตัวหนังสือในภาพ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s