Just another WordPress.com site

ค่า ISO กับการถ่ายภาพในที่แจ้งตอนกลางวัน

หลังจากที่ประทับภาพซึ่งถ่ายในช่วงใกล้เที่ยงและออกมาดูสวยงาม จึงนึกอยากจะลองถ่ายภาพให้ได้แสงลงตัวอย่างภาพที่แนบมาด้านล่างบ้าง จึงเดินทางไปหาที่ถ่ายภาพตอนใกล้โดยเลือกสถานที่เป็นวัดที่ไม่ไกลจากที่พักเท่าไหร่นัก ชื่อวัดโพธิ์ใหญ่ ผู้คนนิคมมากราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

พอถึงวัดไม่รอช้าตรงเข้าไปที่เจดีย์ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ชื่อ พระมหาเจดีย์โพธินันทประภา จากนั้นก็เลือกมุมที่ไม่ย้อนแสงถ่ายโดยตั้งค่า ISO ต่างกันไปเพื่อจะดูค่าที่เหมาะสมและผลกระทบของค่า ISO ที่มีต่อภาพ

ISO1600 ขาวโพลน Noise เต็มท้องฟ้าเลยครับ

ISO 800 เห็นรายละเอียดความตื้นลึกจากเงามากขึ้น

ISO 400 ความสว่างของเจดีย์ลดลง

ISO 200 แทบจะไม่ต่างจาก ISO 400

ISO 100

ISO 64

จากการถ่ายในส่วนนี้ก็ได้ข้อสรุปเรื่องค่าที่เหมาะสมที่สุดคือ ถ่ายตามแสง ISO 800 ตอนเที่ยงกว่าๆ

อยากจะรู้ว่าถ้าค่า ISO เท่ากันเวลาไล่เลี่ยกันแต่ถ่ายย้อนแสงจะเป็นอย่างไร จึงเปลี่ยนมุมถ่ายและผลที่ออกมาก็คือ

ISO 800 ถือว่าพอใช้ได้ไม่มืดจนเกินไป อาจจะเพราะว่าดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงไม่ได้อยู่ในเฟรมภาพ

ISO 1600 เหมือนกันกับกรณีถ่ายตามแสงครับ สว่างเกินจนมองไม่เห็นขอบเจดีย์

ISO 400 มืดเหมือนกันครับแทบจะมองไ่ม่เห็นสีทองของเจดีย์

สรุปคือถึงแม้ว่าจะถ่ายย้อนแสงค่า ISO 800 ก็ยังเหมาะสมที่สุดถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนมุมถ่ายในเวลาไล่เลี่ยกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s