Just another WordPress.com site

Microsoft Office 2011 for Mac

หลังจากที่ลองใช้งาน iWork ’09 แบบทดลองใช้จนครบระยะเวลาแล้วก็กลับมาใช้ NeoOffice ที่มีอยู่ แต่ก็ยังไม่เวิร์คเท่าไหร่ จึงหันกลับไปลองใช้โปรแกรมเดิมที่คุ้นเคยกัน คือ Microsoft office

หล่ังจากที่ลองมาหลายอย่างแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าควรใช้งาน Microsoft office เนื่องจากไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่ให้ยุ่งยาก ที่สำคัญไม่มีปัญหาตอนส่งไฟล์ให้กับคนอื่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s