Just another WordPress.com site

Latest

คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

จากคำบอกเล่าของลูกค้าชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งทำให้มุมมองของผมที่มีต่อชาวญี่ปุ่นและชาวไทยเปลี่ยนไป คำบอกเล่าที่ว่านั้นเป็นสิ่งที่ได้จากการสนทนาระหว่างลูกค้ารายดังกล่าวกับประธานของบริษัทคู่ค้า จากคำบอกเล่าทำให้รู้ว่า
๐ คนญี่ปุ่นไม่ได้ซื่อตรงหมดทุกคน เพราะประธานคนนี้ก็เคยถูกคนญี่ปุ่นหลอกมาก่อน
๐ คนไทยที่ทำงานดีกว่าคนญี่ปุ่นก็มีมาก เพราะเมื่อไว้ใจให้คนไทยทำงานที่คนญี่ปุ่นเคยทำ พบว่าผลลัพธ์ของงานที่ออกมาดีกว่า
๐ ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ประสบความสำเร็จ เพราะหลังจากที่ปล่อยให้คนไทยทำงาน ถึงแม้ว่าจะผิดพลาดบ้างแต่บริษัทก็เจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้
ไม่ว่าจะสังคมใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีทั้ง คนดีและคนไม่ดี คนเก่งและคนไม่เก่ง ดังนั้นเราจึงไม่สามารถนำเอาความเป็นชนชาติมาเหมารวมว่าชนชาติไหนเป็นเช่นไร
Advertisements

โหราศาสตร์ กับ อาชีพล่าม

โหราศาสตร์คือศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของสถิติซึ่งมาจากการเก็บข้อมูลและจำนวนข้อมูลเหล่านั้นออกเป็นหมวดหมู่ การใช้ดวงดาวมาจัดหมวดหมู่ของข้อมูล หรือหากนำข้อมูลเหล่านั้นไปพยากรณ์เรื่องคน ก็อาจจะบอกได้ว่าโหราศาสตร์ใช้ดวงดาวในการจำแนกบุคคลออกเป็นหลายๆ กลุ่ม นอกจากนั้นดวงดาวแต่ละดวงยังมีบุคลิกภาพที่สามารถบอกได้ถึงความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพต่างๆ เช่น

200px-Navagraha.jpg

พระพุธ เป็นตัวแทนของ “การพูด” “การเจรจา” รวมไปถึง “ความจำระยะสั้น” ความจำระยะสั้นที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงอาการขี้หลงขี้ลืมเหมือนปลาทองนะครับ แต่เป็นการรับข้อมูลเข้ามาจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย มาทรงจำไว้ระยะหนึ่งแล้วก็ทิ้งข้อมูลดังกล่าวไปเพื่อจดจำข้อมูลที่รับรู้มาในเวลาถัดมา เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นจึงขอยกตัวอย่างอาชีพล่ามขึ้นมาอธิบายดังนี้

art_539687.jpg

ปกติหน้าที่หลักของคนที่เป็นล่ามคือการฟังและการพูด เร่ิมต้นจากฟังและจำสิ่งที่ได้ยินมา จากนั้นก็แปลงให้เป็นอีกภาษาหนึ่งแล้วก็พูดออกไป เมื่อพูดออกไปแล้วล่ามก็ไม่จำเป็นที่จะจำสิ่งที่ได้ยินมาเมื่อสักครู่นี้อีกต่อไป และควรจะลืมไปด้วยซ้ำเพราะจะช่วยให้ปริมาณข้อมูลที่สามารถจดจำได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ทักษะเรื่องความจำระยะสั้นจึงมีประโยชน์และจำเป็นต่ออาชีพล่าม

การสูบสิ่งปฏิกูล หรือ การดูดส้วม

วันนี้ต้องอึ้งไปสักพักกับการแปลคำว่า “ค่าสูบส้วม” ทำให้ต้องเคลียร์กับคนญี่ปุ่นสักพัก จึงได้รู้ว่าส้วมแบบมีถังเก็บแล้วต้องสูบสิ่งปฏิกูล (sullage; sewage し尿 อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น) ออกมาเมื่อเต็มแล้ว  汲み取り式便所 ซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไปในประเทศไทยนั้น ในบางพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นจะไม่ค่อยนิยมใช้แล้ว

Image

จากการสืบค้นข้อมูลในวิกิพีเดียพบว่าส้วมแบบนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีลักษณะการใช้งานไม่แตกต่างจากที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยสักเท่าไหร่ ดังเนื้อความเกี่ยวกับการสูบส้วมที่ได้คัดลอกบางส่วนมาด้านล่างนี้

便槽に貯留された汚物は、定期的に便槽から取り出す必要がある。古くは柄の長い柄杓を用いて汚物を汲み取り、農業の肥料として使用された。「汲み取り式」と呼ばれる所以である。戦後はバキュームカーで回収するのが一般的となり、1本=36ℓとして料金が課せられる。

便所の床下の腰壁に汲み取り口は設けられ、「けんどん」の木製の、のちに鉄製の蓋が付けられた。改良便所では、便槽の上面に地面とすれすれに設け、これに蓋をした。外部から賊などが侵入することもあり、また蓋のすき間から寒風の吹き入れなどの欠点もあり、その大きさは人体が通り得ないものがよく、蓋は密閉し得るものがよいとされた。

นอกจากนั้นจากการสืบค้นยังทำให้รู้ว่าที่ญี่ปุ่นจะเรียก “ผู้ให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล” ว่า し尿汲取り(浄化槽清掃)業者

Image

Image

สำหรับพื้่นที่ที่ไม่ได้ใช้ส้วมแบบมีถังเก็บจะมีระบบท่อระบายน้ำที่จะสามารถระบายสิ่งปฏิกูลไปพร้อมกับน้ำที่ใช้ในการอาบชำระร่างกายและใช้ในการซักล้างออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะดังรูปภาพด้านล่าง ซึ่งแต่ละบ้านจะถูกเรียกเก็บค่าบำบัดที่คำนวณตามปริมาณน้ำที่ใช้ไป โดยใช้หลักคิดที่ว่าใช้ไปเท่าไหร่ก็ต้องระบายออกไปเท่านั้น

Image

พิกัดอัตราภาษีศุลกากร Tariff 関税

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ เป็นระบบการจำแนกประเภทสินค้ามากกว่า 98% ทั่วโลกตามโครงสร้างทางกฎหมาย มีที่มาและมีกฎเกณฑ์การจำแนกประเภทของสินค้าที่แน่นอน ได้นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดพิกัดศุลกากรและจัดเก็บสถิติการค้าระหว่างประเทศของกว่า 200 ประเทศและกลุ่มทางเศรษฐกิจ

 

ด้วยลักษณะการจำแนกที่เป็นรหัสสากล จึงทำให้การเทียบเคียงระหว่างภาษาตั้งแต่ ๒ ภาษาขึ้นไปสามารถทำได้ง่ายและมีความแม่นยำมาก อีกทั้งระบบดังกล่าวยังได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆโดยหน่วยงานด้านศุลกากรของแต่ละประเทศ

 

ผมจึงได้จัดทำรายการคำศัพท์ภาษาไทย, อังกฤษและญี่ปุ่นที่อ้างอิงตามพิกัดอัตราภาษีศุลการขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการสืบค้นและเทียบเคียงภาษาอีกแหล่งดังนี้คือ

 

หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ตอนที่ 1 – 5)

SECTION I LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS

第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

ตอนที่ 1 สัตว์มีชีวิต
Chapter 1 Live animals

第1類 動物(生きているものに限る。)

ตอนที่ 2 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้
Chapter 2 Meat and edible meat offal
第2類 肉及び食用のくず肉

ตอนที่ 3 ปลา สัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตวน้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ

Chapter 3 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

ตอนที่ 4 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปึก น้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

Chapter 4 Dairy produce; birds’ eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included
第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

ตอนที่ 5 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

Chapter 5 Products of animal origin, not elsewhere specified or included
第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

 

หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช (ตอนที่ 6 -14)
SECTION II VEGETABLE PRODUCTS
第2部 植物性生産品

ตอนที่ 6 ต้นไม้และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ

Chapter 6 Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

ตอนที่ 7 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้
Chapter 7 Edible vegetables and certain roots and tubers
第7類 食用の野菜、根及び塊茎

ตอนที่ 8 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตง
Chapter 8 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons
第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

ตอนที่ 9 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ
Chapter 9 Coffee, tea, maté and spices
第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

ตอนที่ 10 ธัญพืช
Chapter 10 Cereals
第10類 穀物

ตอนที่ 11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี
Chapter 11 Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

ตอนท่ี 12 เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอตุสาหกรรม หรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

Chapter 12 Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder
第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

ตอนที่ 13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ําเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช
Chapter 13 Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts
第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

ตอนที่ 14 วัตถุจากพืช ที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืชที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
Chapter 14 Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included
第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

 

หมวด 3 ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทําแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช (ตอนที่ 15)
SECTION III ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

ตอนที่ 15 ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทําแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช
Chapter 15 Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

 

หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ (ตอนที่ 16 – 24)
SECTION IV PREPARED FOODSTUFFS; BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR; TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品

ตอนที่ 16 ของปรุงแต่ง จากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
Chapter 16 Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品\

 

ตอนที่ 17 น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล (ชูการ์คอนเฟกชันเนอรี)
Chapter 17 Sugars and sugar confectionery
第17類 糖類及び砂糖菓子

ตอนที่ 18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้
Chapter 18 Cocoa and cocoa preparations
第18類 ココア及びその調製品

ตอนที่ 19 ของปรุงแต่ง จากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี
Chapter 19 Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products
第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

ตอนท่ี 20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช
Chapter 20 Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants
第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

ตอนที่ 21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้
Chapter 21 Miscellaneous edible preparations
第21類 各種の調製食料品

ตอนที่ 22 เครื่องดื่ม สุรา น้ำส้มสายชู
Chapter 22 Beverages, spirits and vinegar
第22類 飲料、アルコール及び食酢

ตอนที่ 23 กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์
Chapter 23 Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder
第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

ตอนที่ 24 ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ
Chapter 24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes
第24類 たばこ及び製造たばこ代用品

 

หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่ (ตอนที่ 25 – 27)
SECTION V MINERAL PRODUCTS
第5部 鉱物性生産品

ตอนที่ 25 เกลือ กํามะถัน ดิน และหิน วัตถุจําพวกปลาสเตอร์ ปูนขาว และซีเมนต์
Chapter 25 Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement
第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

ตอนท่ี 26 สินแร่ ตะกรัน และเถ้า
Chapter 26 Ores, slag and ash
第26類 鉱石、スラグ及び灰

ตอนที่ 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ํามันแร่และผลิตพภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่

Chapter 27 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes
第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう

 

หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมทางเคมีหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน (ตอนที่ 28 – 38)
SECTION VI PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品

ตอนที่ 28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ ของโลหะมีคาา ของโลหะจําพวกแรร์เอิร์ท ของธาตุกัมมันตรังสีหรือของไอโซโทป
Chapter 28 Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes

第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物

ตอนที่ 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์
Chapter 29 Organic chemicals
第29類 有機化学品

ตอนที่ 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
Chapter 30 Pharmaceutical products
第30類 医療用品

ตอนท่ี 31 ปุ๋ย
Chapter 31 Fertilizers
第31類 肥料

ตอนที่ 32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แทนนินและอนพุันธ์ของแทนนิน สีย้อม สารสี (พิกเมนต์) และวัตถุแต่งสีอื่น ๆ สีทาและวาร์นิช พัตตี้และมาสติกอื่น ๆ รวมทั้งหมึก
Chapter 32 Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks
第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

ตอนที่ 33 เอสเซนเชยีลออยล์และเรซินอยด์ เครื่องหอม เครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย หรือประเทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพาเรชัน)
Chapter 33 Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

ตอนที่ 34 สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ส่ิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น ไขเทียม ไขปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไขและของที่คล้ายกัน เพสต์สําหรับทําแบบ “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” สิ่งปรุงแต่งทางทันตกรรม ซึ่งมีปลาสเตอร์เป็นหลัก
Chapter 34 Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, “dental waxes” and dental preparations with a basis of plaster
第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品

ตอนที่ 35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาวเอนไซม์
Chapter 35 Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes
第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素

ตอนที่ 36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ แอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟ สิ่งปรุงแต่งที่สันดาปได้บางชนิด
Chapter 36 Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations
第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料

ตอนที่ 37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์
Chapter 37 Photographic or cinematographic goods
第37類 写真用又は映画用の材料

ตอนที่ 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
Chapter 38 Miscellaneous chemical products
第38類 各種の化学工業生産品

 

หมวด 7 พลาสติก และของที่ทำด้วยพลาสติก ยางและของที่ทำด้วยยาง (ตอนที่ 39 – 40)
SECTION VII PLASTICS AND ARTICLES THEREOF; RUBBER AND ARTICLES THEREOF
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品

ตอนท่ี 39 พลาสติก และของที่ทำด้วยพลาสติก
Chapter 39 Plastics and articles thereof
第39類 プラスチック及びその製品

ตอนที่ 40 ยางและของทําด้วยยาง
Chapter 40 Rubber and articles thereof

第40類 ゴム及びその製品

 

หมวด 8 หนังดิบ หนังฟอก หนังเฟอร์และของที่ทำด้วยหนังดังกล่าว เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือและภาชนะที่คล้ายกัน ของทําด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) (ตอนที่ 41 – 43)
SECTION VIII RAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT)
第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

ตอนที่ 41 หนังดิบ(นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก
Chapter 41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather

第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革

ตอนที่ 42 เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้สําหรับเดินทาง กระเป๋าถือ และภาชนะที่คล้ายกัน ของที่ทําด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)
Chapter 42 Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk- worm gut)
第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

ตอนที่ 43 หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว
Chapter 43 Furskins and artificial fur; manufactures thereof
第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

 

หมวด 9 ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้ ไม้ก็อกและ ของทําด้วยไม้ก็อก ผลิตภัณฑ์ทําด้วยฟาง ทําด้วยเอสพาร์โตหรือ วัตถุถักสานอื่นๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน (ตอนที่ 44 – 46)
SECTION IX WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL; CORK AND ARTICLES OF CORK; MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK
第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

ตอนที่ 44 ไม้และของทําด้วยไม้ ถ่านไม้
Chapter 44 Wood and articles of wood; wood charcoal
第44類 木材及びその製品並びに木炭

ตอนที่ 45 ไม้ก็อกและของทําด้วยไม้ก็อก
Chapter 45 Cork and articles of cork

第45類 コルク及びその製品

ตอนที่ 46 ผลิตภัณฑ์ทําด้วยฟาง ทําด้วยเอสพาร์โตหรือวัตถุจักสานอื่น ๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน
Chapter 46 Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork
第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

 

หมวด 10 เยื่อไม้หรือเยื่อไม้ที่ได้จากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้) กระดาษและกระดาษแข็งและของทีทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง (ตอนที่ 47 – 49)
SECTION X PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD; PAPER AND PAPERBOARD AND ARTICLES THEREOF
第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品

ตอนที่ 47 เยื่อไม้หรือเยื่อไม้ที่ได้จากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)

Chapter 47 Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙

ตอนที่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทําด้วยเยื่อกระดาษ หรือทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
Chapter 48 Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard
第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

ตอนที่ 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับที่เขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน
Chapter 49 Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans
第49類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案

 

หมวด 11 สิ่งทอและของทำด้วยสิ่งทอ (ตอนที่ 50 – 63)
SECTION XI TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES
第11部 紡織用繊維及びその製品

ตอนที่ 50 ไหม
Chapter 50 Silk
第50類 絹及び絹織物

ตอนที่ 51 ขนแกะขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ
Chapter 51 Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric
第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物

ตอนที่ 52 ฝ้าย
Chapter 52 Cotton
第52類 綿及び綿織物

ตอนที่ 53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ
Chapter 53 Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn
第53類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物

ตอนที่ 54 ใยยาวประดิษฐ์แถบและวัตถุทอประดิษฐที่คล้ายกัน
Chapter 54 Man-made filaments; strip and the like of man-made textile materials
第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品

ตอนที่ 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์
Chapter 55 Man-made staple fibres
第55類 人造繊維の短繊維及びその織物

ตอนที่ 56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของทําด้วยสิ่งดังกล่าว
Chapter 56 Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof
第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品

ตอนที่ 57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
Chapter 57 Carpets and other textile floor coverings
第57類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物

ตอนที่ 58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทําปุยแบบทัฟต์ ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก
Chapter 58 Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery
第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布

ตอนที่ 59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบหุ้มหรืออัดเป็นชั้น ของทําด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสําหรับใช้ในอุตสาหกรรม
Chapter 59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use
第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品

ตอนที่ 60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
Chapter 60 Knitted or crocheted fabrics
第60類 メリヤス編物及びクロセ編物

ตอนที่ 61 เครื่องแต่งกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
Chapter 61 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted
第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

ตอนที่ 62 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
Chapter 62 Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted
第62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

ตอนที่ 63 ของทําด้วยสิ่งทอที่จัดทําแล้วอื่นๆ ของเป็นชุด เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทําด้วยสิ่ง ทอผ้าขี้ริ้ว
Chapter 63 Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags
第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ

 

หมวด 12 รองเท้า เครื่องสวมศรีษะ ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้าและ ส่วนประกอบของของดังกล่าว ขนสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว และของทําด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม รวมทั้งของทําด้วยผมคน (ตอนที่ 64 – 67)
SECTION XII FOOTWEAR, HEADGEAR, UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND ARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR
第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品

ตอนที่ 64 รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว
Chapter 64 Footwear, gaiters and the like; parts of such articles
第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

ตอนที่ 65 เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ
Chapter 65 Headgear and parts thereof
第65類 帽子及びその部分品

ตอนที่ 66 ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว
Chapter 66 Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof
第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品

ตอนที่ 67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จดเตรียมแล้ว และของทําด้วยขนดังกล่าวดอกไม้เทียมของทําด้วยผมคน
Chapter 67 Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair
第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

 

หมวด 13 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน ผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมทั้งแก้วและเครื่องแก้ว (ตอนที่ 68 – 70)
SECTION XIII ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS; CERAMIC PRODUCTS; GLASS AND GLASSWARE
第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品

ตอนที่ 68 ของทําด้วยหิน ปลาสเตอร์ซีเมนต์แอสเบสทอส ไมกาหรือวัตถุที่คล้ายกัน
Chapter 68 Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials

第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品

ตอนที่ 69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก
Chapter 69 Ceramic products
第69類 陶磁製品

ตอนที่ 70 แก้วและเครื่องแก้ว
Chapter 70 Glass and glassware
第70類 ガラス及びその製品

 

หมวด 14 ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาตหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่าโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทําด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปน์ (ตอนที่ 71)
Section XIV Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof;imitation jewelry; coin

第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

ตอนที่ 71 ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาตหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่าโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทําด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปน์
Chapter 71 Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof;imitation jewelry; coin
第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

 

หมวด 15 โลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญ (ตอนที่ 72 – 83)
Section XV Base metals and articles of base metal
第15部 卑金属及びその製品

ตอนที่ 72 เหล็กและเหล็กกล้า
Chapter 72 Iron and steel
第72類 鉄鋼(てっこう)

ตอนที่ 73 ของทำด้วยเหล็กและเหล็กกล้า
Chapter 73 Articles of iron and steel
第73類 鉄鋼(てっこう)製品

ตอนที่ 74 ทองแดงและของที่ทำด้วยทองแดง
Chapter 74 Copper and articles thereof
第74類 銅及びその製品

ตอนที่ 75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล
Chapter 75 Nickel and articles thereof
第75類 ニッケル及びその製品

ตอนที่ 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม
Chapter 76 Aluminium and articles thereof
第76類 アルミニウム及びその製品

ตอนที่ 78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว
Chapter 78 Lead and articles thereof
第78類 鉛及びその製品

ตอนที่ 79 สังกะสีและของด้วยทำสังกะสี
Chapter 79 Zinc and articles thereof
第79類 亜鉛及びその製品

ตอนที่ 80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก
Chapter 80 Tin and articles thereof
第80類 すず及びその製品

ตอนที่ 81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว
Chapter 81 Other base metals; cermets; articles thereof
第81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品

ตอนที่ 82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ ส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยโลหะสามัญ
Chapter 82 Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal;parts thereof of base metal
第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

ตอนที่ 83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ
Chapter 83 Miscellaneous articles of base metal
第83類 各種の卑金属製品

 

หมวด 16 เครื่องจักรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว (ตอนที่ 84 – 85)
Section XVI Machinery and mechanical appliances; Electrical equipment; Parts thereof; Sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles
第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

ตอนที่ 84 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว
Chapter 84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF
第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

ตอนที่ 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว
Chapter 85 ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES
第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

หมวด 17 ยานบก อากาศยาน ยานน้ํา และเครื่องอุปกรณ์การขนส่งที่เกี่ยวข้อง (ตอนที่ 86 – 89)
Section XVII VEHICLES, AIRCRAFT, VESSELS AND ASSOCIATED TRANSPORT EQUIPMENT
第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品

ตอนที่ 86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบของของดังกล่าว สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือ รถราง และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สําหรับให้สัญญาณทางจราจรทุกชนิด
Chapter 86 RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS THEREOF;
RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS THEREOF; MECHANICAL (INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL) TRAFFIC SIGNALING EQUIPMENT OF ALL KINDS
第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)

ตอนที่ 87 ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว
Chapter 87 VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

ตอนที่ 88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว
Chapter 88 AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF
第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品

ตอนที่ 89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ํา
Chapter 89 SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES
第89類 船舶及び浮き構造物

 

หมวด 18 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ เครื่องดนตรี รวมท้้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว (ตอนที่ 90 – 92)
Section XVIII OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品

ตอนที่ 90 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทําภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
Chapter 90 OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

ตอนที่ 91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว
Chapter 91 CLOCKS AND WATCHES AND PARTS THEREOF
第91類 時計及びその部分品

ตอนที่ 92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี
Chapter 92 MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES
第92類 楽器並びにその部分品及び附属品

 

หมวด 19 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว (ตอนที่ 93)
Section XIX ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

ตอนที่ 93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
Chapter 93 ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

 

หมวด 20 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (ตอนที่ 94 – 96)
Section XX MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES
第20部 雑品

ตอนที่ 94 เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะและสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่องประทีปโคมไฟ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน รวมทั้งอาคารสําเร็จรูป
Chapter 94 FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS
第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

ตอนที่ 95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จําเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
Chapter 95 TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

ตอนที่ 96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
Chapter 96 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES
第96類 雑品

 

หมวด 21 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ (ตอนที่ 97)
Section XXI WORKS OF ART, COLLECTORS’ PIECES AND ANTIQUES
第21部 美術品、収集品及びこつとう

ตอนที่ 97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ
Chapter 97 WORKS OF ART, COLLECTORS’ PIECES AND ANTIQUES
第97類 美術品、収集品及びこつとう

ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี

วันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดของหลายคน สำหรับผมวันหยุดจะไม่ค่อยตื่นเช้าสักเท่าไหร่ ซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือจะตื่นมาพร้อมกับความหิว ดังนั้นพอตื่นขึ้นมาก็จัดแจงทำธุระส่วนตัว แล้วจึงคิดต่อว่าจะไปหาข้าวกินที่ไหนดี ความคิดเรื่องอาหารมื้อเที่ยงกับการไปเที่ยวตลาดโบราณในละแวกใกล้เคึยงที่พักก็ผุดขึ้นมาในหัวทันที จากการค้นหาข้อมูลก็ไปลงตัวที่ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปีซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมาที่สุด

 

ขับรถไปไม่ถึง ๑๐ นาทีแถมยังมีจอดรถฟรีให้อีกต่างหาก

 

พอหาที่จอดรถได้ก็เดินลิ่วเข้าไปในตลาดที่เป็นห้องแถวไม้สองข้างทาง และเนื่องจากไม่รู้เส้นทางจึงเดินตรงเข้าไปก่อนเลยไม่ต้องเลี้ยว จึงได้เจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวที่สุดทางก่อนถึงริมน้ำเล็กน้อย หิวครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงบอกแม่ค้าเลย “ขอเกี๋ยมอี๋แห้งหนึ่งชาม” หลังจากกินไปคำแรกปรากฎว่าอร่อยไม่ต้องปรุงครับ แถมมีหมูบะช่อของแท้ซึ่งจะไม่เหมือนกับร้านส่วนใหญ่ที่นิยมใช้เป็นหมูเด้งแทน กินเสร็จชำระเงินค่าเสียหาย ๓๐ บาทครับ

 

พอเติมพลังได้แล้วก็เดินย้อนกลับไปเล็กน้อย จากนั้นก็เลี้ยวขวาเดินตรงเลียบแม่น้ำไป กลางทางก็มีของกินขายเพียบ ไม่ว่าจะเป็นกับข้้าว ขนมสด หรือของที่ระลึกเช่น เสื้อยืด กระเป๋า เป็นต้น เพื่อเป็นที่ระทึก (เอ้ย!!! ระลึก) ก็เลยถอยเสื้อยีดไซส์ 2XL ที่เหมาะกับชายไทยร่างเล็กอย่างผมมาหนึ่งตัวตัวละ ๑๖๐ บาท แถมยังได้ขนมขลิบปลาซึ่งแม่ค้าบรรยายว่า “ทำมาจากปลากระพงแท้ ทอดไม่อมน้ำมันพร้อมยกก้นถุงชูให้ดู” ก็เลยซื้อมา ๒ ถุงถุงละ ๕๐ บาท

 

หลังจากเดินไปได้สักพักก็ไปถึงปลายทางซึ่งเข้าใจว่าเป็นท่าเรือนั่งล่องไปวัดสมานฯเห็นเขียนไว้ว่าผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท ไม่ได้คิดที่จะนั่งเรือเที่ยวก็เลยเดินกลับและก็มาหยุดตรงร้านขายก๋วยจั๋บที่เมื่อตอนขามาเหล่เอาไว้แล้ว ประกอบกับเกี๊ยมอี๋ชามเมื่อกี้ยังไม่เต็มท้องดีก็เลยบอกแม่ค้าว่า “ขอก๋วยจั๋บหนึ่งชามครับ เครื่องในเอาแต่ไส้”

 

 

นั่งรอสักพักก็ได้ก๋วยจั๊บน้ำข้นมาหนึ่งชาม ต้องบอกว่าซดน้ำซุปคำแรกเข้าไปหอมเครื่องยาจีนถึงใจจริงๆ แถมเครื่องก็ให้เยอะกินง่ายไม่เหม็นสาบเครื่องในด้วย ลองดูหน้าตาก๋วยจั๊บกันดูนะครับ

 

มัวแต่กินเพลินเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเย็นนี้จะกินอะไรดี พอดีเหลือบไปเห็นข้าวห่อใบบัวก็เลยขอซื้อเป็นหน้าหมูแดงมา ๑ ห่อ ๓๕ บาท เป็นอันว่าเสร็จสิ้นภาระกิจท่องเที่ยวตลาดโบราณในครั้งนี้เพียงเท่านี้ครับ

พ่อค้าผลไม้กับชีวิตต้องสู้

ระหว่างทางที่เดินกลับที่พักก็เห็นรถกระบะคันหนึ่งจอดขายสับปะรด มองไปแล้วลูกเล็กๆรู้ได้ทันทีว่าเป็นสับปะรดพันธุ์ภูแล จึงได้เข้าไปถามราคาก็ได้รับคำตอบว่าลูกละ 5 บาท แต่ถ้าให้ปอกคิด 3 ลูก 20 บาท จึงบอกไปว่าขอ 6 ลูก เนื่องจากมีลูกค้ามาสั่งไว้ก่อนหน้านี้ 6 ลูกจึงต้องรอคิวปอก ระหว่างนั้นก็ได้พูดคุยกับพ่อค้าจึงได้ทราบว่าปกติถ้าขายที่วัดสมานรัตนารามหมดก็จะไม่ได้มาขายที่นี้

 

ในระหว่างนั้นก็เหลือบไปเห็นว่านอกจากสับปะรดที่มีอยู่เต็มรถแล้ว ก็ยังมีกล้วยวางอยู่หวีหนึ่ง พ่อค้าก็อธิบายว่าเอาเป็นเครือแต่ลูกค้าขอซื้อไปจนเหลือหวีเดียว ที่บ้านเป็นสวนปลูกเอง เจอเกษตรกรตัวจริงจึงไม่รอช้าสอบถามขอความรู้เรื่องกล้วยในทันที และได้ข้อมูลว่าปกติกล้วยหนึ่งถ้าตัดเครือแรกออกแล้วกล้วยเครือต่อไปจะลูกใหญ่และหลังจากได้กล้วยมาครบ 4 เครือ หรือที่ชาวสวนมักนิยมพูดว่า 4 มีดแล้วควรจะขุดไปปลูกเป็นกอใหม่ สำหรับต้นกล้วยที่ตัดกล้วยลงมาแล้วอาจจะสับไปวางไว้โคนต้นไม้เพื่อเป็นปุ๋ยต่อไป

 

นอกจากนั้นก็ยังได้คุยกันเรื่องส่วนตัวจึงได้รู้ว่าทั้งพ่อค้าและแม่ค้าคู่สามีภรรยาคู่นี้เคยทำงานที่กรุงเทพมาก่อน แต่เงินแทบไม่เหลือเพราะรายจ่ายใกล้เคียงกับรายได้ซึ่งสูงเมื่อเทียบกับการทำงานในต่างจังหวัด จึงได้กลับมาทำงานเป็นชาวสวนและขายผลไม้เองที่บ้าน พอถามว่าก่อนและหลังจากที่กลับมาทำงานที่บ้าน ช่วงไหนมีความสุขมากกว่ากัน ก็ได้รับคำตอบว่า “ชีวิตตอนนี้มีความสุขกว่า”

 

ความสุขนั้นอยู่กับเราไม่นานสองสามีภรรยาต้องพบกับชะตาที่เลวร้ายที่ตนเองไ่ม่ได้ก่อขึ้น กับหนี้นอกระบบสุดโหดที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยถึงวันละ 1,500 บาท แต่ด้วยความเพียรจึงสามารถใช้หนี้ส่วนที่เป็นเงินต้นได้จนดอกเบี้ยลดลงมาตามลำดับ ชีวิตคนเราไม่มีอะไรที่แน่นอน การมีความสุขขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีวิธีการรับมือกับความทุกข์อย่างไร

บัตรประชาชนตลอดชีพ

วันก่อนมีธุระต้องไปแจ้งย้ายลูกชายที่เกิดใหม่จากทะเบียนบ้านกลางเข้าสู่บ้านตนเอง จึงได้เดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอพอไปถึงก็ตรงเข้าไปที่ประชาสัมพันธ์ซึ่งตอนแรกก็นึกว่าต้องไปรับบัตรคิวก่อน ปรากฎว่าถูกเจ้าหน้าที่ถามขึ้นมาก่อนว่ามาทำอะไร ก็เลยบอกไปว่ามาย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านตัวเอง จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงขอเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ

  • ใบแจ้งย้าย
  • สูติบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง
  • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ถึงได้ออกบัตรคิวให้ ในระหว่างที่นั่งรอคิวอยู่นั้นก็ได้ยินคนรอบข้างคุยเล่นกันเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนว่ามันมีวันหมดอายุยุ่งยากต้องมาทำบัตรใหม่ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าใจว่ารู้จักกันก็เลยพูดทีเล่นทีจริงว่าต้องการแบบตลอดชีพไหมล่ะ จะทำให้แต่ต้องอายุ 60 ปีขึ้นไปนะ

ตอนแรกนึึกว่าเป็นเรื่องพูดเล่นแต่ปรากฎว่าพอมาสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตแล้วก็พบว่าสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบตลอดชีพได้จริง